Бројеви 7: 8

И даде четири воза и осам волова Мераријевим синовима, према врстама својих служби, под надзором Итамара, сина Арона свештеника; Бројеви. 4: 28

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.