Бројеви 7: 55

Трибуте to је била једна сребрна јело, тежине стотину и тридесет [шекела] , један сребрни котлић од седамдесет шекела, након сиклу, испуњен брашна, помешаног са уљем као приносницу,

Библији. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.