Бројеви 7: 42

Шестог дана, шеф синова Гада, Елиасап, син Реуелов; Бројеви. 2: 14

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.