Бројеви 16: 22

И пали су на лица и рекли: "Бог, Бог духова свега меса!" један човјек је злочинио, а ви сте љути на цело друштво? 2 Свет. 24: 17 Пс. 30: 6 Пс. 145: 4 Лук. 8: 55

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.