Бројеви 11: 1

Људи су почели да мрмљају у слушању Господа; Господ је чуо, а гњев се запалио, а ватра ГОСПОДА се упалила против њих, и почео је уништити ивицу табора. Лион. 10: 2 21: 4 Пс. 77: 21

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.