Бројеви 1: 47

Али левити, према родовима њихових оца, нису били означени међу њима.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.