Нум. 24: 19

[Изгубио] од Јакоба ће запленити и уништити остатак града. Рим. 9: 5 2 Кор. 10: 5 Рев. 19: 6

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.