Нум. 1: 25

број племена Гад четрдесет и пет хиљада и шест стотина и педесет.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.