Мисхманн

Мисхм'анна (гојазност, комплетност) (1 Днев 12: 10) - аналог. Афаи.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.