Месхуллмеф

(девојка) (4Тсар 21 :. 19) - кћи Хорутса од Јотбах (4Тсар 21 19.) , супруга краља Манашеа и мајка његовог наследника, Амона.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.