Мераја

Мер'аиа (упорност, тврдоглавост) (Не 12: 12) - аналогна. Адна, у.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.