Матри

(раини) (1 Самуел 10 :. 21) - лице из племена Бењаминова, од којих је Саул.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.