Махир

Мах'ир (продаје) -а) (Постање 50 :. 23; Број 26 :. 29; Број 27 :. 1; Број 32 :. 39, 40; 36 Број :. 1; Пон.зак. 3: 15; 13, нав 31; нав 17: 1; 5 суд 14; 1ЦХРОН 2: ..... 21, 23; 1ЦХРОН 7: 14 -17) - најстарији син Манасија Јосиф син чији потомци добили наслеђе значајних места Гилеада (неки од њих очигледно живе западно од Јордана, Пресуда 5:14); б) (2 Сам 9: 4, 5; 2 Сам 17: 27) - Сон (потомак) Аммиела (Амиелова) резидент Лодебар појави богат и благонаклон потомка Махира ( цм прев .... ); ц) (1 Цхроницлес 4 :. 11) - син (потомак) Цхелуб племе Јудино, начелника или оснивача Есхтон.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.