Магог и Магог

{{& лТ; Магог и Маге {} о {} ха & ГТ;}} Гог и Магог (го-могог), Гога и Магог (Гога-Магог) (види Гог). ● Према Библији: Магог - име сина Јафет, који је био преци скитаца.

Енциклопедијски речник. 2009.