Корнилиев Василиј Егорович (-? 1795),

Корнилиев Василиј Егорович (-? 1795), издавач, оснивач прве штампарије у Сибиру (1789, Тоболск). Објављени радови страних писаца, научне и регионалне књижевности.

Велики енциклопедијски речник. 2000.