Коа

К'оа (Езекиел 23:23) је непозната област халдинског царства.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.