Килеав

(реч неизвесног значења) (2 Самуилова 3: 3) - други син Давида, од Абигаил Кармелитианки. У (1 Цхроницлес 3: 1.) Назвао је ДАЛУ .

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.