ЈОиариве

(која штити Господа) - Име од следећих лица: .. а), (1 Цхроницлес 9: 10) Шеф први од 24 свештеничким редовима утврђеним Давида. б) (Не 12: 5) муж од племена Јудејског, сина Захарије, од предака Маасеје. ц) (Не 12: 6) од свештеника који су се вратили из заточеништва Зеруббабелом. д) (Езекиел 8:16) је један од учених људи које је послао Езра као гласник из Вавилона у Јерусалим. У ( 2Ед. 8: 43) стоји: Иоривон.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.