ИФМА

' ИФМА (губитак, одузимање) (1 Дневника . 11 :. 46) - Моавац, један од главних ратника Давида (у 2 Сам 23 се не помиње).

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.