Високо морално

Високо квалификовани -ти, -т; -вен и -вен, -вен, -но. Одликује га висок морал. Ин. људи.

Енциклопедијски речник. 2009.