ХЕМОТРАНСФУСИОН

Хемотрансфузија је иста као и трансфузија крви.

Велики енциклопедијски речник. 2000.