Херинг

( 2Мак 13 :. 24). Неки разумеју по имену становника СИМ Г. Гуерра између Риноколуроиу Пелусо и других - становници г. Герар или Гарара.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.