Герард

Герар (Генесис 10: 19, Генесис 20: 1, 2, Ген. 26: 1, 6, 17, 20, 2П 14:13) је Филистејски град јужно од Газе.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.