Геннесаретско језеро

Геннесарско језеро (Лука 5: 1) - Галилејско море.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.