Живот. 30: 40

И Јакоб је одвојио јагњадима и поставио сточну стоку на шарено и сву црну стоку Лаванову; Посебно је чувао своја јата и није их стављао у Лабаново стоку.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.