Живот. 30: 39

И овце зачето пре шипке, и роди стоку рингстракед, шарено, и шарене.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.