Живот. 30: 3

Рекла је: "Ево мој слуга Валла; иди код ње; нека ме доведе на колена, тако да имам и дјецу од ње.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.