Живот. 30: 22

И Бог се сетио Рејчел, и Бог слушао њу и отвори јој материцу. Ген. 25: 21

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.