Живот. 3: 8

И чули су глас Господњег Бога који је ходао у рају у хладу дана; а Адам и његова жена побјегли су из присуства Господа Бога између раја дрвећа. Пс. 137: 6 Ам. 9: 2

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.