Живот. 3: 7

И очи су их отвориле, и знали су да су голи и шивали смокве и направили предправе. Ген. 2: 25 Рев. 3: 17

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.