Живот. 3: 4

А змија је рекла жени: Не, нећеш умрети, Џоне. 8: 44 2 Кор. 11: 3

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.