Живот. 3: 22

И Господ Бог је рекао: "Ево, Адам је постао један од нас, знајући добро и зло; И сада, без обзира како је ставио руку и није узимао ни са стабла живота, није пробао и није живио заувек. Ген. 1: 27 Живот. 2: 9 1Јохн. 5: 7

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.