Живот. 3: 21

И Господ Бог је направио одећу Адаму и његовој жени и облачио их.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.