Живот. 3: 12

Адам је рекао: жена коју си ми дао, она ми је дала са дрвета и ја сам јела .

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.