Живот. 29: 9

Кад је разговарао са њима као дође Рахела са стоком свог оца, јер је за испашу .

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.