Живот. 29: 5

Рекао им је: да ли познајете Лабана, сина Нахорова? Рекли су: знамо.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.