Живот. 29: 31

Господ је видео да Леа није вољена, он је отворио њену материцу, а Рахела је била нероткиња.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.