Живот. 29: 28

Јаков је то учинио и завршио недељу дана. А [Лабан] дала Речелу, његову ћерку, својој супрузи.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.