Живот. 29: 27

јој недељу дана, па ћемо ти дати ово и за службу што ћеш служити Имам још седам година.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.