Живот. 29: 21

и Јаков рече Лабану, Дај ми моју жену, јер се моје вријеме испуњени, да уђу јој.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.