Живот. 2: 4

Овде је порекло неба и земље, када су створили, у дан када је Господ Бог on је створио земљу и небо,

Библију. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.