Живот. 2: 19

створи Господ Бог из земље све звери пољске и све птице небеске, и доведе их к Адаму да види како ће их назвати: и шта год Адаме зове свако живо створење, то је било његово име.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.