Живот. 16: 12

Он ће бити [између] људи, [као] дивља гуза; његове руке на све и руке свих на њега; Он ће живети пред свим својим браћама.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.