Живот. 15: 6

Абрам је веровао Господу, и Он га је приписао праведности. Јас. 2: 23 Рим. 4: 3 Гал. 3: 6

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.