Живот. 1: 4

И Бог је видео свјетло да је добар, а Бог је одвојио свјетло из таме.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.