Живот. 1: 21

И Бог створио сјајне китове, и свако живо биће које роди ројеве, које је вода произвела, по својој врсти, и сваку крилату птицу по својој врсти. И Бог је видео да је ово добро. Јоб. 40: 20 Пс. 103: 25 Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.