Гаццатан

(мали, Јр) (Јездра 8 :. 12) - отац Јоханана, једног од потомака Азгадових (2Езд 8 38.). Ин ( 2Езд 8 :. 38) чита Акатан .

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.