Пада

ЕКСПРЕСС 1. ПОСТОЈИ види. Излази и пада. 2. ПОСТОЈИ види. Ролл и Ролл.

Енциклопедијски речник. 2009.