Снаја

снаха (Рут 1: 6, 8, 22, Рул 4:15, Езекиел 22:11) је супруга сина. ( види снаха)

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.