Опећи

РЕДУЦЕ 1. РЕДУЦЕ 1. Да изгорите. 2. РЕДУЦЕ 2. Да изгорите.

Енциклопедијски речник. 2009.